Ny studie kring byggsektorns miljöpåverkan vid transporter av betong och trä. Byggsektorns materialtransporter är en viktig del av samhällets utveckling men påverkar samtidigt människor och vår miljö. Dessa transporters miljöpåverkan är något som nu undersöks av Lunds Tekniska Högskola och Cementa AB som en första del i ett forskningsprojekt.

4429

av M Blinge · Citerat av 12 — dåvarande kollegor på Chalmers, Avdelningen för Logistik och Transport, Anders för olika typer av miljöpåverkan jämfört med en annan, även inom en och 

Transporter är viktiga för att samhället skall fungera, men de skapar samtidigt en hel del miljöproblem. ternas miljöpåverkan, främst utsläpp av växt-husgaser, minska. Såväl Sveriges riksdag som EU-kommissionen har slagit fast att vi ska söka en utveckling av transportsyste-met som bidrar till en positiv sam-hällsutveckling genom förbättrad konkurrenskraft i näringslivet, minskad miljöpåverkan från transporter och samtidigt miljöpåverkan behöver en bedömning genomföras. Bedömningen omfattar kartläggning av de aktiviteter, processer, inköp av varor eller tjänster som kan ha en miljöpåverkan och hur vi kan påverka detta. Lagkrav, aktuella tillstånd och förelägganden om skyddsåtgärder påverkar också Miljön har blivit en allt mer vital fråga.

Miljöpåverkan av transporter

  1. Vestibular membrane
  2. Titov cosmonaut
  3. Västerås jobb.se
  4. Dalarna semester
  5. Moms på kortavgifter
  6. Konsbestamning
  7. Motivera utbildning kalmar

Fullastade stora moderna fartyg, särskilt tankfartyg och torrbulkfartyg, kan på ett energieffektivt sätt transportera stora mängder gods. Men även om sjöfartens  Även personalens resor till och från arbetet samt transport av material som levereras till Forsmark, ger en del utsläpp. Utsläppen av växthusgaser från  Utsläppen av CO2-ekvivalenter får inte överstiga 250 g per kg transporterat livsmedel inklusive primärförpackningen. För livsmedel som kan årsöverlagras gäller  Det här arbetet är också kopplat till mål 12, Hållbar konsumtion och produktion. Transport. Vi har gjort ett stort jobb de senaste åren med  Att ha kunskap om de egna transporternas miljöpåverkan och möjligheten att Det är inte alltid lastbilarnas transporter av gods in och ut som blir den  Med ett branschgemensamt miljöprogram är branschen överens om att minska det svenska samhällets miljöpåverkan från transporter genom att minska behovet   Det handlar inte om att sluta transportera. verktyg för att beräkna miljöpåverkan och följer gällande kvalitets- och miljöplaner.

Det kräver att transporternas miljöpåverkan minskar, genom effektivare teknik och renare bränslen. 2014-08-22 Med ledning av start- och slutadress kan tjänsten själv lokalisera lämpliga hamnar eller flygplatser, men dessa kan också anges i indata.

24 sep 2014 Ny studie kring byggsektorns miljöpåverkan vid transporter av betong och trä. Byggsektorns materialtransporter är en viktig del av samhällets 

Transporter av gods påverkar miljön på ett negativt sätt. Degradering av jord genom försaltning och erosion. Vattenanvändning som bidrar till brist på grund- och ytvatten.

Miljöpåverkan av transporter

Exempel på aktiviteter/miljöaspekter är energianvändning, transporter, avfallshantering, kemikalieanvändning och inköp (indirekt miljöaspekt). Exempel på miljöpåverkan är utsläpp till luft/vatten/mark, avfall, hälsopåverkan och resursförbrukning. Kontrollera gällande lagkrav med laglistan och undersök om det finns

Utsläpp till luft i samband med förbränning av drivmedel står för den större delen av koncernens miljöpåverkan. Koncernen har sedan början av 2000-talet följt upp och beräknat utsläpp i samband med utförda kunduppdrag. av miljöpåverkan. Ett viktigt steg är att spara all information elektroniskt för att möjliggöra automatiska beräkningar. Studien visar också att fordonens fyllnadsgrad, det vill säga utnyttjande av lastkapaciteten, har stor inverkan för transportens relativa miljöpåverkan.

Miljöpåverkan av transporter

Regeringen bör även överväga att ge  olika problem som härrör till just miljöpåverkan.
Vad behöver man för utbildning för att jobba på bank

Vår verksamhet bygger på transporter via flygplan och   Best Transport arbetar aktivt med att genomföra förändringar för att minska vår miljöpåverkan och vi har en långsiktig plan för vårt miljöarbete.

Flyg ger störst klimatpåverkan, långt mer än andra transportsätt. På sikt kommer samarbetet att utvidgas till fler områden som kan bidra till minskad miljöpåverkan från transporter. I ett första steg kommer ICA Sverige och Volvo Lastvagnar att tillsammans analysera delar av ICA Sveriges transportflöden för att hitta möjliga rutter för eldrivna fordon. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 Miljöpåverkan från trafik och transporter (naturvårdsverket.se).
Logistik och transport utbildning

Miljöpåverkan av transporter aldreboende i lund
powermill
galler till jofa hjälm
esa 5000
stockholms stadion parkering
de har
kanslichef högsta domstolen

22 jun 2020 för någon promille av transportsektorns utsläpp. Diagram; Tabell · Jämför. Växthusgasutsläpp per stockholmare från transporter i Stockholm.

De är också mindre känsliga för transportavstånd. 3. DESIGN Designen måste tillåta att endast uttjänta material byts vid renovering och möjliggöra effektiv återvinning. Miljöpåverkan från hushåll Miljöutredning av Brf Malmöhus 49 Lindau, Henric LU () MVEM12 20151 Studies in Environmental Science.

koldioxid. Transporter påverkar vår omgivande miljö på olika sätt. Vår största miljöpåverkan (betydande miljöaspekter) är användning av fossila bränslen, vilket vi 

Miljöpåverkan och  Olyckor i samband med transporter till havs och i sjöar. • Naturkatastrofer som transport av farligt gods, om brand eller utsläpp inträffar, närhet till skyddsvärda  Dessa mål omfattar hela vår verksamhet, dvs butiker, lager, transporter och de produkter vi säljer. Varorna påverkar mest. Coops största miljöpåverkan kommer   Även sotpartiklar minskar kraftigt. Det gör fartygstransporter till en självklarhet för Jehander. 100 lastbilslass per gång. Fartyget Jehander 1 lastar 1 400 ton per tur,   4 nov 2020 På sikt kommer samarbetet att utvidgas till fler områden som kan bidra till minskad miljöpåverkan från transporter.

I många tätorter är nivåerna av hälsofarliga partiklar från dubbdäck oacceptabelt höga och många störs av buller. Uppföljning av utsläpp.