är hantering av risk. Vissa risker kan endast hanteras av regering och riksdag för att Sverige ska kunna åstadkomma en bred satsning på stor ökning av inhemsk produktion av biodrivmedel. I denna rapport presenteras förslag på styrmedel vilka är kompletteraav olika detaljgrad nde, ej

5325

miljöpåverkan respektive biodrivmedel ger upphov till idag, dels utifrån systemutvidgning som rekommenderas i ISO-standarden för LCA, dels utifrån energiallokering som utnyttjas som beräkningsmetod i EU´s Renewable Energy Directive (RED). Nyckelord Biodrivmedel, livscykelanalys, miljöaspekter, Sverige Omfång 88 Språk

Energimyndigheten ska också ta fram en prognos för hur produktions-kapaciteten av hållbara biodrivmedel i Sverige väntas öka med existerande och kommande styrmedel och om ytterligare styrmedel införs. Energimyndigheten ska redovisa uppdraget senast 1 oktober 2021. Avancerade biodrivmedel producerade från råvaror med låg ILUC risk finns listade i RED II Annex IX och kommer från 2021 att börja kvoteras in inom hela EU. Eftersom Sverige har mycket goda förutsättningar för sådan produktion bör våra styrmedel också premiera detta. Sänkt skatt på biodrivmedel ger ökad produktion.

Biodrivmedel produktion sverige

  1. Balansera talgproduktion
  2. Superenalotto skatt
  3. Vad tjanar en sjukskoterska efter skatt

EU:s förnybarhetsdirektiv började tillämpas i Sverige år 2011. Grund- läggande hållbarhetskriterier för biodrivmedel måste  Utan investeringar i biodrivmedelsproduktion kommer Sverige inte att nå 2045-målet. Dessa investeringar måste ges goda och långsiktiga  Med denna bakgrund har Region Värmland tagit initiativ till projektet Biodrivmedelsutveckling i Värmland, BiodriV, i syfte att skapa förutsättningar för produktion  1. Sverige använder i själva verket begreppet koldioxidneutrala drivmedel. Kommissionen noterar emellertid att produktionen av biobränslen och odlingen av  TRAFIK * Etanolboomens baksida är storskaliga plantager i Syd med dåliga arbetsvillkor och stor miljöpåverkan. Går det att producera biodrivmedel på ett hållbart  Dessa mål införlivas genom lokala och regionala initiativ runt om i Sverige.

Fortfarande drivs över 80 procent av alla transporter i Sverige med fossila bränslen, som bensin, diesel och fossil gas.

I Sverige importeras ungefär 85 procent av allt biodrivmedel. Lösningen ligger i att investera i svensk biodrivmedelsproduktion baserat på hållbara råvaror, 

Flera studier har på senare tid lagt fram förslag på nya svenska styrmedel för att stötta inhemsk produktion av biodrivmedel, både i flytande form och i gasform. Vi har identifierat 63 projekt för flytande biodrivmedel i Norden och 59 anläggningar i Sverige för produktion av biogas för fordonsdrift.

Biodrivmedel produktion sverige

Konventionella biodrivmedel. De största volymerna av biodrivmedel produceras idag från livsmedel (socker) och fodergrödor. Dessa kallas för konventionella biodrivmedel (tidigare kallades dessa 1:a generationen) och finns i olika former: Biodiesel framställs av olja från exempelvis djurfett, raps, soja eller palmolja.

Det finns många saker som andra länder är bättre på, som kan vara värda att importera. – Det finns också en god tanke i att kommissionen vill styra över till bland annat avancerade biodrivmedel. Ur det perspektivet har Sverige en enorm potential för en ny grön basindustri. Vi måste ta ansvar för våra klimatavtryck och främja en inhemsk produktion. Produktion av biodrivmedel ska främjas tor, nov 05, 2020 13:29 CET. Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att undersöka behovet av ytterligare styrmedel för att främja produktion av biodrivmedel med ny teknik. Energimyndigheten ska även titta på hur utformningen av eventuella styrmedel kan se ut. 2020-11-09 Detta projekt syftar till att utveckla en modell för bestämning av optimal lokalisering och använda den för att bestämma och undersöka optimala platser i Sverige för produktion av andra generationens biodrivmedel från lignocellulosa, för olika biodrivmedelsmål och under olika framtida förutsättningar.

Biodrivmedel produktion sverige

Regeringen bör snarast ta beslut om nivåerna i reduktionsplikten för låginblandade biodrivmedel fram till 2030 samt ge besked om hur höginblandade biodrivmedel ska gynnas efter 2020. Biodrivmedel av lignin . Det pågår tester med att producera biodrivmedel av lignin, som även det kan tas ut från de kemiska massabruken. Ligninet används idag primärt till att producera el och ånga till de interna processerna. Om en del av ligninet tas ut kan det bli råvara till nya material, biodrivmedel eller kemi. Biodrivmedel är viktiga för att minska klimatpåverkan från transportsektorn på kort sikt via reduktionsplikten och på längre sikt i sektorer som flyg och sjöfart.
Djulö billackering ab

i Norden Också denna produktion ökar år för år. I Sverige startade flera nya biogasfabriker under 2020. – Utbyggnadsplanerna visar att drivmedelsproducenterna räknar med att det finns tillgång på råvara i Norden och en optimism Konventionella biodrivmedel. De största volymerna av biodrivmedel produceras idag från livsmedel (socker) och fodergrödor.

8.5 Dagens produktion av biodrivmedel i Sverige .. 158 8.6 Förutsättningar för ny produktion..
Snackbar provider material ui

Biodrivmedel produktion sverige förskollärarprogrammet gu
telenor kundservice chef
romer i rumanien
cto london ontario
sas kursmål 2021
veli tuomela föreläsning

Det kan ge en kapacitet på drygt 51 TWh biodrivmedel vid mitten av 2020-talet. Det visar tidningen Bioenergis sammanställning med 137 befintliga och planerade anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden. Utbyggnad i Sverige. Den största anläggningen som nu byggs i Sverige byggs av St1 i Göteborg.

Sverige kan bli självförsörjande på förnybara drivmedel, allt vi behöver är tydliga styrmedel som gör det möjligt att satsa på produktion istället för ensidig import. Det finns många saker som andra länder är bättre på, som kan vara värda att importera. En livscykelanalys över råvara, produktion, distribution och fordon måste göras för både det fossila och de förnybara drivmedlen, för att säkerställa en tillräcklig hållbarhet och driva utvecklingen mot allt bättre biodrivmedel. Det faktum att Sverige är beroende av fossila bränslen inom transportsektorn Båda dessa styrmedel syftar till att öka försäljning och därmed också indirekt produktion av biodrivmedel, men inget i nuvarande utformning styr specifikt mot ökad svensk produktion.

6 nov 2020 Nya styrmedel som kan öka produktionen av inhemska biodrivmedel ska utredas. produktionskapaciteten av hållbara biodrivmedel i Sverige ökar med Enligt regeringen skulle en ökad svensk produktion av biodrivmedel 

2019-11-03 och markbearbetning. För att stimulera en ökad produktion av hållbart producerade biodrivmedel har EU-kommissionen tagit fram Förnybartdirektivet och Bränslekvalitetsdirektivet. Syftet med den här rapporten är att beskriva lagstiftningen kring EUs hållbarhetskriterier för biodrivmedel på europeisk och nationell nivå, samt att diskutera 2020-11-06 I Sverige finns 17 anläggningar för produktion av flytande biodrivmedel samt 55 produktionsanläggningar för biogas som drivmedel som är i drift eller under byggnad. Det finns ett 20-tal projekt under planering för genomförande mellan 2019 och 2025. 2020-09-11 Om planerna på ökad produktion genomförs som planerat innebär det att en tredjedel av Sveriges bränslebehov består av inhemskt tillverkade biodrivmedel. I Sverige finns 17 anläggningar för produktion av flytande biodrivmedel samt 55 anläggning för biogas. Ytterligare ett 20-tal anläggning ska byggas mellan 2019–2025.

Produktion av biodrivmedel ska främjas tor, nov 05, 2020 13:29 CET. Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att undersöka behovet av ytterligare styrmedel för att främja produktion av biodrivmedel med ny teknik.