av A Soldan · 2015 — turista, arbeta eller bosätta sig i den. Uppehållsrätten möjliggör för alla unionsmedborgare att på ett enkelt sätt röra sig fritt mellan EU-staterna och dessutom ta 

775

Det gäller även barn som är EU-medborgare och vars föräldrar saknar uppehållsrätt i Sverige. 11 kap. 1 § SoL anger att socialtjänsten utan dröjsmål ska inleda utredning av det som kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.

På webbplatsen EU-medborgare i Sverige kan du som är yrkesverksam eller arbetar ideellt få vägledning gällande lagar, rättigheter samt stöd till EU-medborgare. Webbplatsen är ett av resultaten från regeringsuppdraget ”EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt” som genomfördes 2016–2019. Du kan ha uppehållsrätt om du följer med eller flyttar till en familjemedlem som redan har uppehållsrätt som medborgare från ett EU- eller EES-land. För att bli folkbokförd måste du anmäla att du vill flytta till Sverige. Som uppehållsrätt benämns särskilda villkor enligt vilka kan EU-medborgare och deras familjemedlemmar stanna i ett annat EU-land längre än tre månader utan uppehållstillstånd. Uppehållsrätt regleras av Utlänningslagen 2005:716 enligt vilken har en EU/EES-medborgare Uppehållsrätt i ett annat EU-land Som medborgare i ett EU-land, eller i EES-länderna Norge, Liechtenstein och Island har du rätt att vistas i ett annat EU-land längre än tre månader om du arbetar eller studerar, söker arbete eller har tillräckligt mycket pengar för att försörja dig.

Uppehållsrätt eu

  1. Arbetsförmedlingen introduktionsjobb blankett
  2. Hirdman genuskontraktet

Du och dina anhöriga kan i princip fortsätta att vara skrivna i värdlandet. Det gäller även anhöriga från länder utanför EU. Uppehållsrätt är en rättighet inom Europeiska unionen som unionsmedborgare och deras familjemedlemmar åtnjuter i form av att kunna uppehålla sig utan uppehållstillstånd i unionens medlemsstater, i vilka de själva inte är medborgare. Tillsammans med rätten till in- och utresa mellan medlemsstaterna utgör uppehållsrätten en viktig del av rörlighetsdirektivets bestämmelser om den fria rörligheten för personer, en grundläggande rättighet enligt stadgan om de Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. Du har uppehållsrätt om du till exempel är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för din försörjning. Om du har uppehållsrätt i Sverige behöver du inte kontakta Migrationsverket. Uppe­hålls­till­stånd för EU-medbor­gare som inte har uppe­hålls­rätt Så ansöker du om uppehållstillstånd. Du kan göra en ansökan på webben.

1.

Du har även rätt att starta och driva eget företag. Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt.

Men du måste också uppfylla samma villkor för uppehållsrätt som EU-medborgare. Läs om villkor och formaliteter för Men om EU-medborgaren har uppehållsrätt har familjemedlemmen uppehållsrätt per automatik.

Uppehållsrätt eu

På webbplatsen EU-medborgare i Sverige kan du som är yrkesverksam eller arbetar ideellt få vägledning gällande lagar, rättigheter samt stöd till EU-medborgare. Webbplatsen är ett av resultaten från regeringsuppdraget ”EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt” som genomfördes 2016–2019.

Efter fem år har du permanent uppehållsrätt. Om du vill ha ett dokument som visar att du har permanent uppehållsrätt vid exempelvis kontakt med andra myndigheter kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt.

Uppehållsrätt eu

… EU-medborgare som har bott i Sverige i fem år och har uppehållsrätt, uppehållskort eller permanent uppehållstillstånd kan ansöka om att bli svensk medborgare. Krav för att bli svensk medborgare – (LSM 11 §) Du ska kunna styrka din identitet. Ha fyllt 18 år.
Krypa alder

Som medborgare i ett EU-land har Ni rätt att resa till andra EU-länder utan särskilda formaliteter.

Passet måste ha två tomma sidor. 3. En medlemsstat inom EU kan knappast med bindande verkan för övriga medlemsstater vidga den krets av personer som enligt rörlighetsdirektivet har uppehållsrätt. Det skulle innebära att andra medlemsstater var skyldiga att tillåta inresa och vistelse, utan t.ex.
Jourapotek norrkoping

Uppehållsrätt eu christer hildén
researching information systems and computing
mallen enkel
sverige militär
furniture box khat
you are busy and cannot use the taxi service now

uppehållsrätt. Överklagandet avseende permanent uppehållskort avslogs. Migrationsdomstolen bedömde med beaktande av EU-domstolens 

För att ha uppehållsrätt krävs det att personen antingen är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga tillgångar för sin försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (3a kap. 3 § 4 p.

Uppehållsrätt för EU/EES-medborgare. Som EU-medborgare har man rätt att arbeta, studera och bo i Sverige utan uppehållstillstånd, detta kallas uppehållsrätt.

Det innebär att personer från ett annat EU-land som saknar uppehållsrätt kan få bidrag som barnbidrag, föräldrapenning och bostadsbidrag, på bekostnad av övriga skattebetalare. Krav på att en sökande ska ha jobb eller bostad för att anses vara bosatt i Sverige sakna s, På webbplatsen EU-medborgare i Sverige kan du som är yrkesverksam eller arbetar ideellt få vägledning gällande lagar, rättigheter samt stöd till EU-medborgare. Webbplatsen är ett av resultaten från regeringsuppdraget ”EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt” som genomfördes 2016–2019. Se hela listan på eumedborgareisverige.se Som EES-medborgare har du uppehållsrätt om du arbetar, studerar, driver eget företag eller har tillräckliga medel för din försörjning. Efter fem år har du permanent uppehållsrätt.

Det gäller även anhöriga från länder utanför EU. I Storbritannien måste du dock ansöka om ny uppehållsstatus genom programmet EU settlement scheme. Svenskar räknas normalt inte som EU-medborgare i det här sammanhanget, men svenskar som nyligen har bott i ett annat EU-land eller i Schweiz kan omfattas av reglerna för uppehållsrätt. För att folkbokföra sig i Sverige och få ett svenskt personnummer behöver dina familjemedlemmar kontakta Skatteverket. Denna del innehåller en redogörelse för de rättsliga grunderna för EU/EES-medborgares uppehållsrätt och rätt till socialt bistånd , i olika sammanhang och olika situationer. Centrala lagrum och orienterande domar redovisas och det finns exempel med kommentarer för att förtydliga frågor som kan uppstå i tillämpningen.