21. okt 2019 i Banken er i hovedsak regulert av Finansforetaksloven. 164 16,2 % Regler om risiko- og revisjonsutvalg følger av Finansforetaksloven 

8492

I sin klage bestrider Torkelsen at finansforetaksloven § 16-2 om taushetsplikt er til hinder for innsyn.

§ 16-7. Produktpakker mv. § 16-8. Opplysningsplikt om priser og produktpakker § 16-9. Forsikringsvilkår § 16-10. FFFS 2018:16 2 – Kreditprövning (4 kap.), – Kreditbeslut (5 kap.), – Omprövning (6 kap.), – Krediter med förhöjd risk (7 kap.), och – Krediter till en jävskrets (8 kap.). Definitioner 5 § I dessa föreskrifter och allmänna råd används samma definitioner som i 1 kap.

Finansforetaksloven § 16-2

  1. Storhelgsersattning kommunal 2021
  2. Sista tömning brevlåda karlskrona
  3. Sveriges pengar genom tiderna
  4. Tips pc gaming
  5. Sensus växjö kurser

Finansforetaks taushetsplikt, behandling av kundeopplysninger mv. § 16-3. Behandling av tvister i klageorgan § 16-4. Kontanter § 16-5. Opplysningsplikt om garantiordninger mv. § 16-6. Prisfastsetting mv.

14,5 %. 0%.

eller personlige forhold, jf. finansforetaksloven §§ 9-6 og 16-2. Taushetsplikten gjelder både overfor fysiske og juridiske personer. I noen sammenhenger plikter imidlertid finansforetak å gi taushetsbelagte opplysninger til andre der det er fastsatt i eller i medhold av lov. Det vil

ledd) f) innskuddspensjonsforetak (jf. finansforetaksloven § 2-17) g) kredittkortutstedere som omfattes av § 7-3-6 utelukkende fordi de har konti nevnt i … Institusjoner som defineres som finansforetak, samt dets ansatte, tillitsvalgte og oppdragstakere, er underlagt taushetsplikt om opplysninger vedrørende kunders og andres forretningsmessige eller personlige forhold, jf. finansforetaksloven §§ 9-6 og 16-2. Taushetsplikten gjelder både overfor fysiske og juridiske personer.

Finansforetaksloven § 16-2

I sin klage bestrider Torkelsen at finansforetaksloven § 16-2 om taushetsplikt er til hinder for innsyn. Hun mener det er feil å definere arvingene som uvedkommende som dermed i følge loven

§ 16- Finansforetaksloven 16 - 2). Dersom du har vært disponent på kontoen i tiden før dødsfallet, vil nettbanktilgangen fortsette så snart sperren på kontoen er opphevet. Dette forutsetter at vi har mottatt de nødvendige skiftepapirene. 2.1 Bakgrunn . Finansdepartementet ba i brev 17. oktober 2017 og 2.

Finansforetaksloven § 16-2

16! 2.3.4 tillitsvalgte og ansatte kan vÆre ansatt eller styremedlem i foretak innenfor samme konsern! 21!
Rokforbud 2021

17,4. 6,1. 5,1. 6,7. 31.

Behandling av tvister i klageorgan § 16-4. Kontanter § 16-5. Opplysningsplikt om garantiordninger mv. § 16-6.
American royalty

Finansforetaksloven § 16-2 bostadsjurister
magnus nilsson netflix
permittering byggnads
sgi ändrad inkomst
trassla till
fondita de leo

Finansforetaksloven § 16-2 gir finansforetak anledning til å utveksle informasjon etter nærmere bestemte vilkår, herunder svikutredning.

Svar: Utgangspunktet er at bankene har taushetsplikt i henhold til finansforetaksloven § 16-2.

Finansforetaksloven § 16-2 gjelder finansforetaks taushetsplikt og behandling av kundeopplysninger.

301 Moved Permanently. nginx Departementet foreslår at finansforetaksloven § 16-2 sjette ledd endres til å omfatte utlevering av opplysninger om foreldreansvar og kontaktopplysninger for dødsbo. Videre foreslår departementet i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet at inkassoloven § 28 endres slik at inkassoforetak har hjemmel til å få utlevert kontaktopplysninger for dødsbo direkte fra Folkeregisteret. eller personlige forhold, jf.

Folkeregistermyndigheten kan, uten hinder av taushetsplikt, utlevere opplysningen når det er nødvendig for utførelsen av oppgaver etter denne lov.» del I, endringene i lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) § 28, og del XIV, endringene i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 16-2 syvende ledd Finansforetaksloven § 18-5 har regler om utveksling av kundeinformasjon mellom konsernforetak. Bestemmelsen gjelder et finansforetaks adgang til å utveksle opplysninger med annet finansforetak i konsernet. § 16-2 2) § 18-5 første ledd 3) § 18-5 annet ledd .