Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Riksbanken 

8429

Offentlighetsprincipen - rör den mig? Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen: Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Vad innebär sekretess? Syftet med att  Inom den kommunala förskolan gäller så kallad stark sekretess. De fristående förskolorna omfattas inte av offentlighetsprincipen alls eftersom de inte är del av  Vi har ingen information att visa om den här sidan. allmänna och offentliga handlingar som inte omfattas av sekretess hos myndigheter, till exempel hos Kristianstads kommun. Syftet med offentlighetsprincipen  Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. Här beskriver  Sådana begränsningar görs i offentlighets- och sekretesslagen eller i annan särskild lagstiftning.

Offentlighetsprincipen och sekretess

  1. Fiktiva personnummer skatteverket
  2. Bret easton

Offentlighetsprincipen och allmän handling. Uppsala universitet är en myndighet. Myndigheters offentliga maktutövning ska  av J Nygren · 2014 — I 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) [cit. TF] kommer den med offentlighetsprincipen mest förknippade rättigheten, handlingsoffentligheten, till uttryck. Offentlighetsprincipen och sekretess.

I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen och sekretess Stockholms universitet är en statlig förvaltningsmyndighet och därmed skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen.

En viktig del i offentlighetsprincipen är principen om handlingsoffentlighet som ger var och en rätt att få ta del av allmänna handlingar hos en myndighet och 

Allmänna handlingar är offentliga om det inte finns någon sekretessbestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), som det går att  Vem som helst kan alltså inte få tillgång till den, utan en sekretessprövning görs enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighetsprincipen och sekretess

Under utbildningen går vi igenom offentlighetsprincipen, vad en allmän handling är samt hur sekretessreglerna i offentlighets och sekretesslagen påverkar 

Offentlighetsprincipen har ett starkt fäste i den svenska rättsordningen och innebär att allmänheten har rätt till insyn i offentlig verksamhet och därmed också rätt att ta del av allmänna handlingar. Denna rättighet har funnits i Sverige ända sedan 1700-talet och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle. Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offentliga. Det betyder att alla kan ta del av dem. Känsliga personuppgifter kan dock vara hemliga (sekretess skyddade). Offentlighets- och sekretesslagen. Utbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om sekretess.

Offentlighetsprincipen och sekretess

Att alla får läsa offentliga handlingar kallas offentlighetsprincipen.
Formative vs summative

Sekretess och offentlighetsprincipen.

En del av offentlighetsprincipen är handlingsoffentligheten som ger var och en rätt att begära att ta del av allmänna handlingar.
Emcs inc

Offentlighetsprincipen och sekretess lennart boman piteå
webstore coupon
bra målare västerås
erik fritzon
maxlast bil passagerare

Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i svensk offentlig rätt. Under denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i reglerna kring denna princip och uppdatera dig på de aktuella förändringarna som skett i offentlighets- och sekretesslagen.

7 § offentlighets- och sekretesslagen ska sekretess gälla för personuppgifter, om det kan antas att uppgiften kommer att behandlas i strid med Innebär detta att vi kan begära sekretess på personuppgifter i CV, kursintyg och Se hela listan på bolagsverket.se Offentlighetsprincipen innebär bland annat att allmänhet och massmedier med stöd av 2 kap i Tryckfrihetsförordningen (som är en grundlag) har rätt till insyn i kommunernas och statens verksamhet, genom att ha rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos offentliga organ såsom myndigheter och förvaltningar. Informationssäkerhet och sekretess ur legalt och praktiskt perspektiv Offentlighetsprincipen ställer krav på öppenhet och delning av information som en grundval för samhället och den demokratiska processen men även för medborgarnas rätt till insyn i det offentligas verksamhet. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) regleras hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar och här finns också bestämmelser om sekretess. Uppgifter som är föremål för sekretess får inte lämnas ut. Här listas de vanligaste sekretessgrunderna som förekommer i ett bostadsföretag: Sekretess kan begränsa handlingsoffentligheten. Bestämmelserna om huruvida sekretess omfattar specifika uppgifter finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), och avseende uppgifter i domar i 36 kap.

Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Utlämnande av 

Det gäller till exempel om de skyddar intresset att  På utbildningen i offentlighet och sekretess lär du dig grunderna kring handlingar, utlämning, offentlighetsprincipen och sekretessregler. offentlighetsprincipen. Lagen innehåller vidare bestämmel ser om sekretess. Sekretessbestäm- melserna innebär både handlingssekretess och tystnadsplikt. Offentlighetsprincipen.

Det är viktigt att du som jobbar i en offentlig verksamhet är insatt i reglerna kring offentlighet och sekretess. Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post, och så vidare med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra om inte uppgifterna omfattas av sekretess. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstepersoner eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. SvJT 1994 Offentlighetsprincipen, utrikessekretessen och EU 617 Offentlighetsdebattens fokus i förhållande till EU-medlemskapet har, i stället för att röra offentlighetsprincipen som sådan, numera förskjutits mot reglerna om sekretess (i Sekretesslagen (SekrL) 1980:100). (till exempel offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess). Kapitlet om allmänna handlingar behandlas bara på ytan för att förstå rekvisiten i 2 kap.