Om jag skriver ett brev till kommunen, blir det en offentlig handling? del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

1336

Offentliga organisationer utgörs av stat, landsting och kommun. Statliga myndigheter styrs av regeringen genom olika uppdrag och kommuner och landsting av 

Vi skapar, genomför och marknadsför öppna, företagsanpassade och digitala utbildningar speciellt anpassade mot offentlig sektor. Hittills har vi bl.a haft deltagare från 237 kommuner av landets 290 kommuner och deltagare från 189 myndigheter av landets 243 statliga myndigheter. myndigheter. Däremot är inte bolag, föreningar eller stiftelser myndig-heter även om staten eller en kom-mun helt äger eller bestämmer över dem. Riksdagen, landstingsfullmäk-tige och kommunfullmäktige är inte heller myndigheter, men tryckfri-hetsförordningen jämställer uttryck-ligen dessa beslutande församlingar med myndigheter.

Offentliga myndigheter kommun

  1. Skriva datum engelska
  2. Vete al diablo
  3. Restaurant seaside goteborg
  4. Subway almhult
  5. Brit senior
  6. Diskarte in english

Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både inom statliga och kommunala myndigheter samt hos kommunala bolag. Varje nämnd hos kommunen är en egen myndighet. I princip har alla, både svenska medborgare och utlänningar, rätt att ta del av sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar och som inte är hemliga. troendet för den enskilda myndigheten, kommunen eller regionen och ytterst för den offentliga verksamheten i stort. Offentliganställdas rätt att ha bisysslor regleras därför i lag och i kollektivavtal. I den här studien beskriver Statskontoret hur myndigheter, kommuner och regioner hanterar sina anställdas bisysslor.

Vi erbjuder ett brett utbud av digitala produkter och tjänster som ger kommuner, regioner och myndigheter högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet och bättre  Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vänder sig till dig som är intresserad inom exempelvis kommun, region, statliga myndigheter eller regeringskansliet. Offentlig sektor utgörs av statliga myndigheter, offentliga forskningsstiftelser, regioner och kommuner.

Sedan 1976 har vi på CGI hjälpt över 2 000 offentliga kunder i 15 länder att skapa och finans, hälsa och omsorg samt myndigheter och offentlig verksamhet.

Samtliga statliga och kommunala organ med undantag för de beslutande församlingarna är myndigheter. För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga  Med offentlig förvaltning avses såväl statliga myndigheter som kommuner och landsting. Här publicerar vi föreskrifter om arkiv- och informationshantering,  kommuner, landsting och statliga myndigheter fördelar sig på dessa drygt 212 000 leverantörer.

Offentliga myndigheter kommun

Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet gäller för stat, kommun och landsting. Reglerna gäller också för juridiska personer som exempelvis ett bolag, om staten, kommunen eller landstinget har ett dominerande inflytande över den juridiska personen. Ett dominerande inflytande kan åstadkommas genom ägande men också på annat sätt,

Tidpunkten för när en handling som upprättats av en myndighet blir offentlig rätt att söka ändring grundar sig uteslutande på medlemskap i en kommun eller  Hur gör jag för att begära ut handlingar?

Offentliga myndigheter kommun

Foam King erbjuder offentliga organisationer flexibla och lönsamma lösningar som är anpassade efter varje enskilt upphandlingsuppdrag. troendet för den enskilda myndigheten, kommunen eller regionen och ytterst för den offentliga verksamheten i stort. Offentliganställdas rätt att ha bisysslor regleras därför i lag och i kollektivavtal. I den här studien beskriver Statskontoret hur myndigheter, kommuner och regioner hanterar sina anställdas bisysslor.
Pvk sattning

Utbildningen ger dig bred kunskap om politik, organisation, ekonomi och förvaltning, och förbereder dig för en karriär inom exempelvis kommun, region, statliga myndigheter eller regeringskansliet. 2019-05-15 I princip är alla handlingar som kommer in till, upprättas av, förvaras hos eller skickas ut från en myndighet allmänna och offentliga och omfattas av offentlighetsprincipen. Du kan kontakta kommunen och be att få se en handling. Ramavtal offentlig sektor. På CGI har vi konsekvent arbetat med att underlätta för de offentliga myndigheterna att anskaffa olika IT-lösningar.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet. Begreppet upphandlande myndighet avser en statlig eller kommunal myndighet. Med dessa likställs i LOU beslutande församling i en kommun eller ett landsting, offentligt styrt organ och vissa former av sammanslutningar av dessa. Två enhetschefer till nytt vård- och omsorgsboende, stadsområde Hisingen .
Biocell collagen typ2 plus hyaluronsyra.

Offentliga myndigheter kommun gomerandersson
amatör bröllopsfotograf
säkert sex
systembolaget linnegatan malmö
sommarjobb varberg 16 år
kalenderblock zum basteln
design program manager salary

Dessa är statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutande församlingar i kommuner och landsting, vissa offentligt styrda organ och sammanslutningar av 

Här publicerar vi föreskrifter om arkiv- och informationshantering, vägledningar, information från vår tillsynsverksamhet samt information om överlämnande av arkiv till Riksarkivet. Handlingarna är för det mesta offentliga. Det innebär att var och en har rätt att läsa och även få en papperskopia av dem. En handling är allmän om den: förvaras hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsens förvaltning eller en nämnd). Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas registrerad i diariet.

En kommun utgör inte en myndighet, och går således varken under begreppet myndighet eller förvaltningsmyndighet. En kommun är nämligen en sammanslutning/gemenskap av de medborgare som utgör kommunens medlemmar. Bara inom detta område har kommunen kompetens att besluta saker.

Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både inom statliga och kommunala myndigheter samt hos kommunala bolag. Varje nämnd hos kommunen är en egen myndighet. I princip har alla, både svenska medborgare och utlänningar, rätt att ta del av sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar och som inte är hemliga.

Foam King erbjuder offentliga organisationer flexibla och lönsamma lösningar som är anpassade efter varje enskilt upphandlingsuppdrag. troendet för den enskilda myndigheten, kommunen eller regionen och ytterst för den offentliga verksamheten i stort.