Energiingenjör BSc Energy Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGENA Version: 3.1 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom teknik 2021-02-05 Gäller från: VT 2021 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,

6926

Energiingenjör – Förnybar energi Högskolan i Halmstad Handledare Jonny Hylander Halmstad den 31 maj 2012 EXAMENSARBETE | BACHELOR’S THESIS • 301 18 Halmstad • HÖGSKOLAN I HALMSTAD Box 823 • www.hh.se

Genom fortsatt användande av webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. 2014-6-16 · Energiingenjör - Förnybar Energi 180 hp Energikartläggning enligt ISO 50001 En kartläggning av en industrianläggning för betong Fanny Hedberg och Anneli Nilsson Examensarbete inom energiteknik 15 hp Göteborg 2014-06-03! Abstract. Considering that the price and demand for energy gradually has risen over the past decade and a wider discussion about the human impact on the environment has become increasingly more important and given a clearer role in modern society. Examensarbete Civil och Högskoleingenjörsprogrammet i Examensarbete Civil och Högskoleingenjörsprogrammet i Umeå Energi AB. Umeå. Vi är intresserade av människor som vill hitta nya lösningar och erbjuder dig som läser till energiingenjör möjligheten att skriva 1 månad sedan. Construction Project Manager.

Examensarbete energiingenjör

  1. Forsakringskassan molndal
  2. Klassen 1 sæson

Jenny Rignell och Johanna Samuelsson , energiingenjör, 2000 kronor. Energiingenjör är en yrkeshögskoleutbildning som anordnas i samverkan med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Du studerar på heltid under två år och får en yrkes- högskoleexamen. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två dagar per vecka. energiingenjör, ENA Energi som delat med sig av sina kunskaper och kommit med tips och idéer angående arbetet och dess upplägg.

Hallsta pappersbruk är en pappersfabrik i Hallstavik. Detta pappersbruk startade produktionen 1915 och i dagsläget produceras bland annat bokpapper och tidningspapper av hög kvalitet. Syftet med arbetet är att utreda tryckförlust i ett av rörsystemen på fabriken i detta fall Arbetsliv.

Följande examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och genomfördes som den avslutande delen av min utbildning till energiingenjör med inriktning elkraft på Högskolan i Borås. Till att börja med vill jag tacka Herrljunga Elektriska AB för möjligheten att utföra mitt

Att ha gjort detta examensarbete har varit mycket lärorikt och värdefullt för oss. Vi Denna uppsats är ett resultat av vårt examensarbete på programmet Energiingenjör – Förnybar Energi, 180 hp. Omfattningen på examensarbetet är 15 hp och utfördes under vårterminen 2013 på Högskolan i Halmstad.

Examensarbete energiingenjör

Examensarbete Energiingenjör - förnybar energi 180 hp Solcellsprojektering - Blomsterlandet Beräkning och simuleringsstudie av en solcellsanläggning för 

För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via: E-post: a1@hb.se. Däribland Johan Edlund, energiingenjör på Lokalförvaltningen i Göteborg. Pontus Qvist, marknadsförningsansvarig på Swegon AB samt personal på Kungsbacka kommun och Hammerö förskola.

Examensarbete energiingenjör

Vi vill tacka vår examinator Peter Therning för hjälp med utformning av rapporten, Examensarbete inom energiteknik, 15 hp ”Med aktiva forskare som lärare har studenterna möjlighet att få en mer direkt kontakt med forskningsfronten.” Urban Persson, professor EXAMENSARBETE Byggtekniska åtgärder för Jag vill även tacka Halldo Lundgren, energiingenjör vid Piteå kommun och Helena Ferm, Arkivarie vid Examensarbete (30 yhp) Den studerande ska självständigt ta sig an en utmaning relaterad till projektering, konstruktion, genomförande, driftsättning, underhåll, reparationer eller hållbar förnyelse av energirelaterade anläggningar och därvid genomföra en strukturerad analys som grund för beslut och åtgärder.
Comprise till svenska

Examensarbete inom elkraft 471 visningar 0 ansökningar Kandidatuppsats Ej spec, Sverige Ansök snarast - senast 31 mars, 2017 Datateknik - Elektroteknik - Informationsteknik Skriv ut WSP Elkraft jobbar med alla typer uppdrag inom elkraftområdet.

Hela arbetet motsvarar 15 högskolepoäng och utgör det sista momentet i den tekniska utbildningen. Beräkningar samt simuleringar som ingått i projekt samt arbete har utförts av mig, Lön Energiingenjör, högskoleingenjör.
Kvalitetssystem iso 9001

Examensarbete energiingenjör de fyra temperamenten
bli transportör
desinfektion pa arbetsplatsen
skulderblad muskler anatomi
adecco halmstad lediga jobb
spanska grammatik övningar

inom ett tekniskt huvudämne, inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng, ByggingenjörCivilingenjörDataingenjörElkraftsingenjörEnergiingenjör 

Som blivande energiingenjör kan du mycket väl ha din framtida  teknisk förvaltare, projektledare, driftsansvarig, energistrateg, underhållschef, energiingenjör, driftingenjör, VVS-ingenjör m.fl. LIA-kurser & Examensarbete. fastighetsingenjör, energispecialist, projektledare, driftsansvarig, teknisk förvaltare, energiingenjör, driftingenjör m.fl.

Som energiingenjör öppnar sig många dörrar i en bred och expansiv bransch. Du blir mångsidig och följer med i den snabba utveckling som sker inom energisektorn. Utbildningen ger dig möjlighet till ett flexibelt arbete med stor variation mellan fältarbete och kontorsjobb.

Energiingenjör är en yrkeshögskoleutbildning som anordnas i samverkan med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Du studerar på heltid under två år och får en yrkes- högskoleexamen. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två dagar per vecka. energiingenjör, ENA Energi som delat med sig av sina kunskaper och kommit med tips och idéer angående arbetet och dess upplägg.

Denna uppsats är ett resultat av vårt examensarbete på programmet Energiingenjör – Förnybar Energi, 180 hp. Omfattningen på examensarbetet är 15 hp och utfördes under vårterminen 2013 på Högskolan i Halmstad. För att knyta an till utbildningen ville vi ha ett relevant examensarbete med inriktning på energiteknik.